Lancement officiel de survivinginbrussels.be !

Le mercredi 20 mars 2019, les 65 associations membres de la communauté survivinginbrussels.be dévoileront la plateforme numérique (web) qui réunit toutes les informations relatives aux besoins des personnes en situation de précarité.

survivinginbrussels.be aide les personnes avec ou sans logement, avec ou sans ressources, avec ou sans papiers, mais aussi les travailleurs sociaux, à s’orienter à travers la multitude des services bruxellois, dont beaucoup ignorent l’existence et les modalités d’accès.

Le site répond à 23 besoins et permet de trouver facilement, de manière intuitive, des informations complètes et mises à jour.

Le mercredi 20 mars 2019 à 11h

Chez Muntpunt, place de la Monnaie 6, 1000 Bruxelles

Le lancement officiel de cette plateforme sera suivi d’une conférence de presse, en présence de tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin au développement de survivinginbrussels.be et en présence de la Secrétaire d’État à l’Informatique régionale et communale et de la Transition numérique, et de l’Egalité des Chances

Téléchargez l’affiche

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Officiële lancering van survivinginbrussels.be!

Op 20 maart 2019 zullen de 65 verenigingen van de survivinginbrussels.be community een digitaal platform inhuldigen dat alle informatie verstrekt die ingaan op de noden van mensen in bestaansonzekerheid.

survivinginbrussels.be richt zich tot mensen die al dan niet dakloos zijn, weinig of geen middelen hebben, met of zonder papieren, maar ook tot maatschappelijk werkers. Ze kunnen er terecht voor informatie over de uitgebreide Brusselse sociale dienstverlening, die velen amper of niet kennen, of waarvan ze de toegangsvoorwaarden niet beheersen.

De website vertrekt vanuit 23 behoeften en levert op eenvoudige en intuïtieve manier, volledige en actuele informatie.

Woensdag 20 maart 2019 om 11u

Bij Muntpunt, Muntplein 6, 1000 Brussel

De officiële lancering van het platform wordt gevolgd door een persconferentie in aanwezigheid van alle verenigingen en vrijwilligersdie in min of meerdere mate meegewerkt hebben aan de ontwikkeling van survivinginbrussels.be evenals de Staatssecretaris voor Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, en Gelijkekansenbeleid.

Download de affiche

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Official launch of survivinginbrussels.be !

On 20 March 2019, the 65 member organisations of the survivinginbrussels.be community will launch a digital (web) platform that offers all information relating to the needs of people in a precarious situation.

survivinginbrussels.be helps people whether homeless or not, with poor or any means of subsistance, with or without documents to find their way through the maze of social services in Brussels, which many people don’t know exist or don’t know how to access.

The web site draws on 23 needs and guides the visitor easily and intuitively towards up to date and complete information.

Wednesday 20 March 2019 at 11.00

At Muntpunt, place de la Monnaie/Muntplein 6, 1000 Brussels

The official launch will be followed by a press conference, in the presence of all organisations and volunteers that have taken part in de development of survivinginbrussels.be and the State Secretary of the Brussels-Capital Region, responsible for Regional and Community Informatics and Digital Transition, and Equal Opportunities.

Download the poster in French or in Dutch

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.