Straatrondes

De straathoekwerkers gaan daklozen op straat opzoeken, houden contact met hen, zorgen voor opvolging en hulp. Ze brengen toiletartikelen mee, steunen en geven moed, en stellen activiteiten voor waaraan ze kunnen deelnemen of stappen die ze kunnen ondernemen. Ze bieden enerzijds een luisterend oor en anderzijds informatie over de dienstverlening voor daklozen, niet alleen bij DoucheFLUX maar ook bij de verschillende andere verenigingen binnen de dak- en thuislozensector in het Brussels gewest.

Kortom, straathoekwerk staat voor het creëren en aanhalen van banden.

De rondes vinden plaats op maandag tot vrijdag, in de voormiddag.