Wie zijn we?

DoucheFLUX is een vzw* die opgericht werd in 2011 met als doel de herintegratie te bevorderen van de meest hulpbehoevenden, met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder papieren, uit de buurt of elders, dankzij een brede dienstverlening en activiteiten. Ze kunnen ook een van onze vrijwilligersteams vervoegen.
DoucheFLUX wil mensen waardigheid, energie en zelfvertrouwen geven, om grote en kleine stappen te zetten in het leven, de straat te verlaten of niet (opnieuw) dakloos te worden.
Binnen de teams en de samenwerkingsverbanden van DoucheFLUX staat sociale en culturele diversiteit voorop. Zijn werking steunt op co-creatie en individuele capaciteiten.

DoucheFLUX is een 100% burgerinitiatief. De aankoop van het gebouw en de renovatiewerken werd volledig gefinancierd dankzij particulieren en de privésector. DoucheFLUX wenst te evolueren naar een privaat-publieke samenwerking.

Elina Dumont en Philippe Geluck zijn meter en peter van DoucheFLUX.

In 2012 gingen al de eerste activiteiten – magazine en radio-uitzending – van start. De daaropvolgende jaren kwamen er verschillende andere bij.
In maart 2017 ging het project van DoucheFLUX een nieuwe fase in met de opening van haar gloednieuwe gebouw in Anderlecht, op een steenworp van het Zuidstation. Na een jaar renovatiewerken biedt het dagcentrum 20 douches, een wassalon, 230 lockers – bovenop een hele waaier aan complementaire, maar daarom niet minder belangrijke diensten – voor de meest hulpbehoevenden. Het gebouw is ontworpen als een aantrekkelijke, stimulerende en gezellige ruimte, waar sociaal contact en respect voor eenieder centraal staan.

* statuten van de vzw

 

Investeerders aankoop gebouw

         CEPERIVE NV SO        

 

Maakten mee de renovatie en inrichting van het gebouw mogelijk

                                                  

                                         

          

Met de steun van het VINCI Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

 

DoucheFLUX is lid van

Impression