Verjaardagfeest

Een hele resem feesten geven de cadans van de 365 dagen die een jaar telt: religieuze, nationale, regionale feesten, wijkfeesten, festivals… Daarbovenop is er een evenement dat uiterst intiem is maar dat we meestal wensen te vieren samen met vrienden, familie… al wie ons genegen is: het verjaardagfeest.

Als je op straat woont, ben je vaak geïsoleerd van familie en vrienden. De eenzaamheid kan werkelijk ondraaglijk worden en steekt des te meer op de dag van je verjaardag.

Feedtruck komt hier een handje toesteken bij verschillende verenigingen voor dakloosheid- en armoedebestrijding, zoals DoucheFLUX. Op basis van een drieledige vaststelling – 1. voedselverspilling, 2. gebrek aan evenwichtige voeding voor daklozen, 3. gebrek aan sociaal netwerk bij daklozen dat leven reduceert tot overleven – is Feedtruck begonnen met het organiseren van verjaardagsfeesten voor mensen in bestaansonzekerheid waarbij heerlijke schotels worden aangeboden die gemaakt zijn met onverkocht voedsel.

Eén keer per maand komt Feedtruck aangesnord met haar camionnette. Daaruit komen vrijwilligers, keukenvirtuozen en een zanger, muzikant, goochelaar… tevoorschijn die een echt verjaardagfeest fixen – met culinaire pleziertjes en leuke animatie – voor mensen die in die maand geboren zijn.

Info

  • Tijdelijk opgeschort
  • Elke laatste zaterdag van de maand voor mensen die in die maand geboren zijn, van 12u tot 14u 30. Zij mogen een vriend·in uitnodigen en een activiteit kiezen: film, karaoke, koken, foto, gezelschapsspel, knutselen, grimmen… of een ander eigen idee.
  • Vooraf inschrijven en info bij Serena Alba.
  • Tarief: gratis