Straathoekhalte

De Straathoekhalte is een nieuw project dat een plekje gevonden heeft in Le Tripostal, oftewel het vroeger postsorteercentrum bij Brussel Zuid. Het Wijkcomité Sint-Gilles/Midi-Zuid oefende al langer druk uit iets met dat gebouw te doen en daar zorgt de vzw Communa nu voor, samen met een heleboel andere verenigingen. Het gebouw was lang een blinde vlek in de wijk en wordt nu een levendige plek vóór de wijk met een culturele en sociale invulling.

De Straathoekhalte wordt getrokken door DoucheFLUX en kan rekenen op de medewerking van de Straathoekwerkers van Sint-Gillis, Samusocial, Straatverplegers en Job Dignity. Opzet is een ruimte te openen die zich als het ware ergens “tussen buiten en binnen” bevindt, tussen de straat en de verenigingen. De straathoekwerk·st·ers van de verschillende partnerverenigingen kunnen er zich afzonderen met de mensen die ze op straat opzoeken. Job Dignity zal zorgen voor de verdeling (op afspraak) van kleren, hygiënekits en andere dingen naargelang de behoeften. De Straathoekhalte is vooral een rustplek waar het sociaal contact dat op straat gelegd wordt een ware vertrouwensband kan worden.

Info

  • opening voorzien eind juli 2020
  • Le Tri Postal, Fonsnylaan, 1060 Brussel

Dank aan de vrijwillig·st·ers en Tournevie voor het mee inrichten van de Straathoekhalte!

© Marjolaine Abaléa