Oproep : Meer middelen? Meer oplossingen!

Brussel, 25 mei 2023

Na een reeks incidenten die de veiligheid van maatschappelijk werkers en hulpbehoevenden in verschillende opvangdiensten rond het Zuidstation in gevaar brachten, hebben wij met bezorgdheid maar niet zonder inzicht geroepen: “Een snel toenemende kwetsbaarheid van grote …

DoucheFLUX erkend voor haar werk door de Vlaamse overheid

Op maandag 5 december werd een persconferentie gehouden in het dagcentrum van DoucheFLUX. Minister Benjamin Dalle, bevoegd voor Armoedebestrijding, koos onze lokalen uit om de namen bekend te maken van de nieuwe verenigingen die door de Vlaamse regering officieel erkend …