Wat we doen

DoucheFLUX stelt zich ten doel daklozen de mogelijkheid te bieden hun waardigheid te herwinnen. En dat begint met het (opnieuw) toe-eigenen van het lichaam. Een douche en schone kleren veranderen het beeld dat anderen van je hebben en je zelfbeeld. Maar wassen heeft ook een symboolwaarde: het is een ritueel dat de nodige energie geeft om een frisse start te maken en nieuwe wegen in te slaan.

De douches zijn zeker onze troef, het “handelsmerk” van DoucheFLUX. Maar vaak blijft het niet bij een douche: bezoekers nemen hun rechten als burger en patiënt (terug) op, winnen inlichtingen in over hun verblijfsrechten, laten zich helpen met administratieve formaliteiten, maar worden ook zelfbewuster. Door deel te nemen aan activiteiten en/of cursussen die hun welzijn, autonomie en zelfrespect bevorderen en waarbij nu eens degenen aan het woord komen die normaal van elk debat worden uitgesloten, kunnen ze een voor zichzelf geschikte plaats in de samenleving innemen.

Maar DoucheFLUX wil ook nog verder gaan met de ontwikkeling van een luik “pleidooi en sensibilisering”: vanuit een militante en geëngageerde invalshoek druk uitoefenen, informatie aanbrengen over de problematiek van extreme armoede en de eigen werking evenals contact zoeken met scholen, burgers, buren, organisaties, enz.

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft DoucheFLUX ook een veilig onderdak geboden aan verschillende mensen. Ze biedt hen de nodige sociale begeleiding in een rustgevende omgeving, ontspannende culturele en sportactiviteiten en gezonde maaltijden. DoucheFLUX doet dat samen met JES Sleep Inn en Les Gastrosophes, evenals de vzw's Diogenes en 't Eilandje voor het project "Solidair hotel".

Save