Dagcentrum

DoucheFLUX vzw
Veeartsenstraat 84
1070 Brussel
02 319 58 27

Algemene openingsuren:
van dinsdag tot vrijdag van 8u30 tot 16u
zaterdag van 8u30 tot 14u
Gesloten op feestdagen

Bereikbaarheid

  • Parking en metro 2 en 6: Zuidstation
  • Tram 32, 81 en 82 (halte Koningslaan)
  • 
Bus 49 en 50 (halte Koningslaan) en bus 78 (halte Veeartsen)

Huishoudelijk reglement & klachtprocedure

Het huishoudelijk reglement van het dagcentrum vindt u hier.
Klachtenprocedure: tegen elke voor de gebruiker ongunstige beslissing van DoucheFLUX of een van haar medewerkers kan beroep worden aangetekend of een klacht worden ingediend. De te volgen procedure staat beschreven op pagina 9 en 10 van het huishoudelijk reglement en het klachtenformulier staat op pagina 12.