Missie & waarden

Onze missie

DoucheFLUX vecht voor het einde van thuisloosheid en biedt ondersteuning op maat aan mensen met of zonder papieren, met of zonder huis, van hier of elders, om de toegang tot hun fundamentele rechten te vergemakkelijken.

Onze visie

Werken aan het einde van thuisloosheid en het bestrijden van het idee dat ze onvermijdelijk is.

Onze waarden

  • Zelfstandigheid – Samen werken aan ieders zelfstandigheid, met erkenning van het in staat zijn om zelf beslissingen te nemen. Gepersonaliseerde inspanningen leveren om individuele emancipatie te vergemakkelijken.
  • Transparantie – DoucheFLUX bevordert vertrouwen en wederzijdse betrokkenheid door haar werkwijze duidelijk te maken aan haar teams, het publiek en partners, door engagementen en verplichtingen duidelijk te formuleren, door beslissingen te motiveren en door ieders rollen en verantwoordelijkheden te definiëren.
  • Onvoorwaardelijkheid – De deur van DoucheFLUX staat open voor iedereen, met of zonder papieren, van hier of elders, na of zonder afspraak, met of zonder duidelijk geformuleerd verzoek. Onvoorwaardelijkheid voorstaan betekent voorrang geven aan luisteren, empathie en verdraagzaamheid, niet meteen oordelen of een diagnose stellen, aanvaarden iets niet te begrijpen en zichzelf in vraag te stellen.
  • Samenwerking – Het mobiliseren van middelen, talenten en expertise, het smeden van banden, het benutten van kansen en het creëren van synergieën, zowel met partners als bij het ondersteunen van begunstigden, in een geest van vertrouwen en wederzijds respect.
  • Strijdlustigheid – Durven uitkomen voor je sociale intuïties, gevoelige waarnemingen en politieke keuzes. Jezelf blijvend inzetten met vasthoudendheid, zelfs als dat betekent dat je soms het “onmogelijke” eist, wat alleen het mogelijke is dat (tijdelijk) tegen de stroom in gaat.
  • Wendbaarheid – Het vermogen blijven ontwikkelen om je aan te passen aan verandering. Weigeren om te verstarren in je ideeën en praktijken. Er altijd naar streven om strategische, operationele en menselijke continuïteit te behouden.