DoucheFLUX wil de uitsluiting tegengaan van mensen in armoede, met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder papieren, van hier of van elders. In haar werking staan de mens en zijn waardigheid centraal. DoucheFLUX verstrekt levensnoodzakelijke

diensten, organiseert activiteiten & opleidingen en ontwikkelt “pleidooi & sensibilisering” met als doel de stereotiepe beeldvorming rond armoede te deconstrueren. Dat dakloosheid een oplosbaar probleem is, vormt hierbij een centraal gegeven.

Ons aanbod

Activiteiten & opleidingen

Diensten

Pleidooi & sensibilisering

Nieuws

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Het heeft wat geduurd - waarom moet voorzeker niet meer uitgelegd worden - en het geeft de indruk dat 2019 tenminste 10 jaar geleden is... Het jaarverslag 2019 is eindelijk af!

Herberg covid-19

Naar aanleiding van de coronapandemie heeft DoucheFLUX haar werkterrein uitgebreid met een nieuw project dat heel wat ervaringen oplevert en zonder twijfel nieuwe perspectieven open... Een vijftiental personen, voornamelijk vrouwen, worden sinds 10 april 2020 ondergebracht in een “niet-conform” tijdelijk onderkomen (herberg, hotel…). Ze krijgen er sociale begeleiding, kunnen deelnemen aan een reeks ontspannende culturele, sport- en welzijnsactiviteiten en genieten van een gezonde voeding.