DoucheFLUX wil de uitsluiting tegengaan van mensen in armoede, met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder papieren, van hier of van elders. In haar werking staan de mens en zijn waardigheid centraal. DoucheFLUX verstrekt levensnoodzakelijke

diensten, organiseert activiteiten & opleidingen en ontwikkelt “pleidooi & sensibilisering” met als doel de stereotiepe beeldvorming rond armoede te deconstrueren. Dat dakloosheid een oplosbaar probleem is, vormt hierbij een centraal gegeven.

Ons aanbod

Activiteiten & opleidingen

Diensten

Pleidooi & sensibilisering

Nieuws

"Bezettting" van JES in Molenbeek

“Bezettting” van JES in Molenbeek

Sinds vorige vrijdag mogen we, samen met Les Gastrosophes, JES Sleep Inn in Molenbeek "bezetten". Daardoor kunnen 10 mensen zich nu in alle rust afzonderen in een fijne omgeving.