DoucheFLUX wil de uitsluiting tegengaan van mensen in armoede, met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder papieren, van hier of van elders. De mens en zijn waardigheid staan centraal. DoucheFLUX verstrekt levensnoodzakelijke diensten, organiseert activiteiten en onderneemt actie met als doel de stereotiepe

beeldvorming rond armoede te deconstrueren. Dat dakloosheid een oplosbaar probleem is, vormt hierbij een centraal gegeven. Sinds de coronapandemie zorgt DoucheFLUX ook voor tijdelijke opvang van dak- en thuisloze vrouwen met als doel hen te begeleiden naar een duurzame woonst.

Wat we doen

Diensten

Activiteiten

Actie

Nieuws

Giften in natura

Giften in natura

We krijgen veel giften in natura en zijn daar heel blij mee! Maar nu is onze (beperkte) opslagruimte gevuld tot aan de nok. Daarom willen we graag oproepen om eerst goed de lijst met nodige items te bekijken op onze website - zo hebben we momenteel geen kledij nodig! - en zelf ook giften na te kijken ...

Herberg covid-19

Naar aanleiding van de coronapandemie heeft DoucheFLUX haar werkterrein uitgebreid met een nieuw project dat heel wat ervaringen oplevert en zonder twijfel nieuwe perspectieven open... Een vijftiental personen, voornamelijk vrouwen, worden sinds 10 april 2020 ondergebracht in een “niet-conform” tijdelijk onderkomen (herberg, hotel…). Ze krijgen er sociale begeleiding, kunnen deelnemen aan een reeks ontspannende culturele, sport- en welzijnsactiviteiten en genieten van een gezonde voeding.