Historiek

Context

Van oudsher telt de bevolking van het centrum van Brussel veel armen. Ook personen die asiel aanvragen, zijn sterk vertegenwoordigd. De toestand in de hoofdstad van Europa is schrijnend en gaat er niet bepaald op vooruit :

 • het Brussels Gewest telt 4 187 mensen in een situatie van dakloosheid, thuisloosheid en in ontoereikende huisvesting[1],
 • 100 000 à 150 000 mensen zouden niet over een verblijfsdocument beschikken,
 • 10% van de gezinnen beschikt niet over degelijk sanitair,
 • meer dan 1/3 van de bevolking leeft onder de armoedegrens,
 • 1 op 3 kinderen leeft in armoede[2].

Het DoucheFLUX project

DoucheFLUX ontstaat eind 2011, in de voetsporen van een manifestatie van het Collectif MANIFESTEMENT met en voor Brusselse daklozen. De voorbereiding van het evenement leidt tot de bewustwording van een onverwachte en pijnlijke realiteit:

 • Er zijn duidelijk onvoldoende douches, wassalons en lockers. Mensen in extreme armoede kunnen zich de bestaande infrastructuur niet veroorloven. Vaak gelden er voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze diensten, waardoor een grote groep uit de boot valt.
 • Er zijn te weinig verrijkende en stimulerende activiteiten waaraan zij kunnen deelnemen.
 • Er bestaat geen centraal punt met actuele en volledige informatie over de sociale sector in Brussel.

Met haar recent gerenoveerde gebouw streeft DoucheFLUX naar een optimale dienstverlening in een moderne, aantrekkelijke, ruime, prikkelende en gezellige omgeving.

DoucheFLUX bevindt zich op een steenworp van het Zuidstation maar haar doelpubliek reikt veel verder dan de meest kwetsbare personen uit de directe omgeving. De organisatie is laagdrempelig, haar diensten toegankelijk voor iedereen.

Het aanbod van DoucheFLUX is complementair aan dat van de rest van de Brusselse sector van armoedebestrijding. Tegelijkertijd zet DoucheFLUX sterk in op krachtenbundeling, door partnerschappen aan te gaan met particulieren en organisaties uit de sociale sector en daarbuiten.

Tijdslijn

 • 2009: bewustwording
 • 2010: manifestatie van het Collectif MANIFESTEMENT, voor en met de Brusselse daklozen
 • 2011: analyse van de situatie en oprichting van de vzw (statuten van de vzw), publicatie van “Eisen van Brusselse (pre-)daklozen. Een betoging in boekvorm” bij Editions Maelström
 • 2012: start van de activiteiten
 • 2013: op zoek naar een gebouw, ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst
 • 2014: aankoop van het gebouw, afgifte van de stedenbouwkundige vergunning, oprichting van de cvba-so ImmoFLUX, aanstelling van een voltijdse werknemer
 • 2015: start van de renovatiewerken
 • 2017: officiële opening van het gebouw, start van de dienstverlening, aanstelling van een bezoldigd team
 • 2019: lancering van Survivinginbrussels.be

Het ontstaan en de evolutie van DoucheFLUX wordt ook verhaald in de documentaire Onder de hemel, de douche van Effi & Amir (2018).

_______________________

[1] Volgens de recentste editie van de dak- en thuislozentelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 5 november 2018 (zie verslag van la Strada).

[2] Meer informatie is terug te vinden in het reeds vermelde verslag van la Strada en in de Welzijnsbarometer 2018 van het Brussels armoederapport.