Wie zijn we?

DoucheFLUX vzw* wil de uitsluiting tegengaan van mensen in extreme armoede, met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder papieren, van hier of van elders. In haar werking staat de mens en zijn waardigheid centraal. DoucheFLUX verstrekt zodoende levensnoodzakelijke diensten voor mensen in bestaansonzekerheid, organiseert activiteiten & opleidingen die energie en (zelf)waarde verwekken en stelt vrijwilligerswerk in haar organisatie ook voor hen open. Haar pijler “pleidooi & sensibilisering” heeft tot doel de stereotiepe beeldvorming rond extreme armoede te deconstrueren. Dat dakloosheid een oplosbaar probleem is, vormt hierbij een centraal gegeven.

Elina Dumont en Philippe Geluck zijn meter en peter van DoucheFLUX.

DoucheFLUX is een sociaal en participatief project waarbij sociale en culturele diversiteit voorop staat, zowel binnen haar team als in haar partnerwerking. DoucheFLUX is een 100% burger- en privé-initiatief dat in 2011 van start ging en tot eind 2017 enkel op privé-financiering steunde. DoucheFLUX streeft naar een verder bestaan als privé-publieke samenwerking met een jaarlijks werkingsbudget van eigen inkomsten, subsidies, en giften en sponsoring.

In 2012 gingen al de eerste activiteiten – magazine en radio-uitzending – van start. De daaropvolgende jaren kwamen er vele andere activiteiten bij.
In maart 2017 ging het DoucheFLUX-project een nieuwe fase in met de opening van een gloednieuw gebouw in Anderlecht, op een steenworp van het Zuidstation. Na een jaar renovatiewerken biedt het dagcentrum van DoucheFLUX 20 douchecabines, een wassalon, 230 lockers, bovenop een hele waaier aan complementaire, maar daarom niet minder belangrijke diensten. Het gebouw is ontworpen als een aantrekkelijke, stimulerende en gezellige ruimte, waar sociaal contact en respect voor eenieder centraal staan.

* statuten van de vzw

 

Sociale investeerders voor de aankoop van het gebouw

         CEPERIVE nv so         

 

Maakten mee de renovatie en inrichting van het gebouw mogelijk

                                                  

                                         

          

Met de steun van het VINCI Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

 

DoucheFLUX is lid van

Impression