(Her)huisvesting

- Housing First

Begin maart 2023 lanceerde DoucheFLUX haar project "Housing First", met de steun van de GGC en in samenwerking met SVK van Sint-Gillis. Het doel van het project is om onderdak te bieden aan de meest kwetsbare daklozen, met begeleiding op maat.

Het project Housing First van DoucheFLUX biedt zeer kwetsbare daklozen onmiddellijk onderdak, zonder voorwaarden vooraf (behalve het betalen van de huur en het naleven van het huurcontract). Deze mensen worden begeleid door een multidisciplinair team: een maatschappelijk werker, een psycholoog, een schadebeperkingsdeskundige op het gebied van drugsverslaving, enz.

Het doel is om hen individuele, intensieve en gepersonaliseerde ondersteuning te bieden om hun sociale inclusie en herstel te vergemakkelijken, en om hen te helpen hun onafhankelijkheid te herwinnen door hun terugkeer naar huis duurzaam te maken.

Dit project is een belangrijke stap voor DoucheFLUX, dat zich nog concreter inzet in de strijd tegen dakloosheid door de krachten te bundelen met operatoren die al actief zijn op dit gebied om een aanvullende aanpak te bieden.

Contact : Jérôme Guiot - jerome.guiot@doucheflux.be

met de steun van

- Transitonthaal (tijdelijk gesloten)

Naar aanleiding van de coronapandemie heeft DoucheFLUX haar werkterrein uitgebreid met een nieuw project dat heel wat ervaringen heeft opgeleverd en zonder twijfel nieuwe perspectieven geopend... Helaas sloot het transitonthaal haar deuren in april 2023, nadat de subsidies van de GGC  niet werden verlengd.

Deze voorziening, de enige in haar soort in Brussel, was vaak de enige oplossing voor de meeste vrouwen die er werden opgevangen. Als reactie op deze schrijnende situatie heeft DoucheFLUX een pleidooi opgesteld voor de heropening ervan.

Het doel van dit pleidooi, dat het project schetst en talrijke getuigenissen van partnerverenigingen bevat, is de absolute noodzaak van het project te bevestigen. DoucheFLUX is vastbesloten om hemel en aarde te bewegen zodat de transitaccommodatie in de komende maanden permanent kan worden heropend!

 

Download ons "publiek pleidooi

voor een transitonthaal

voor dakloze vrouwen" (pdf, momenteel enkel in het FR)

"Solidair hotel"

Bovenop dit project was DoucheFLUX ook betrokken bij een ander project, "Solidair hotel", in samenwerking met de vzw's Diogenes en 't Eilandje. 23 mensen - waarvan een tiental onder begeleiding van DoucheFLUX - waren ondergebracht in een hotel in de gemeente Brussel, later in Sint-Jan-Molenbeek. Ook dit project werd gesubsidieerd door de GGC tot eind juni 2021.