Transitonthaal

Naar aanleiding van de coronapandemie zijn heeft DoucheFLUX haar werkterrein uitgebreid met een nieuw project dat heel wat ervaringen oplevert en zonder twijfel nieuwe perspectieven opent... Een dertigtal personen, voornamelijk vrouwen, worden sinds 10 april 2020 ondergebracht in een “niet-conform” tijdelijk onderkomen (herberg, hotel…). Ze krijgen er sociale begeleiding, kunnen deelnemen aan een reeks ontspannende culturele, sport- en welzijnsactiviteiten en genieten van een gezonde voeding.

Het project ging van start in samenwerking met JES Sleep Inn in Molenbeek, vlak bij het kanaal. JES Sleep Inn is veel meer dan alleen maar een herberg. De vzw is sterk geworteld in Brussel en organiseert activiteiten die inspelen op het grootstedelijke en cohesie, in het bijzonder voor jonge mensen. Zoals heel wat andere plaatsen moest ook JES Sleep Inn plots al haar activiteiten stopzetten. Maar JES en DoucheFLUX hebben elkaar snel gevonden om een veilig en aangenaam onderkomen te bieden aan een aantal dakloze mensen die reeds gevolgd werden door de maatschappelijk assistente en/of de straathoekwerkers van DoucheFLUX. In september hernam JES Sleep Inn “spijtig genoeg” haar oorspronkelijke missie waardoor de herberg niet meer beschikbaar was. Daarom verhuisde de het project naar een hotel in Vorst waar het tenminste tot 30 april 2022 gehuisvest is.

De eerste weken dienen onvermijdelijk om terug op krachten te komen door een echte, deugddoende nachtrust. Daarop kan een constructieve sociale begeleiding van start gaan met de mensen die in de herberg verblijven. DoucheFLUX koos heel bewust voor een beperkt aantal om zo een rustige omgeving te kunnen verzekeren en een degelijke begeleiding te kunnen aanbieden.
De maatschappelijk assistente is deeltijds gedetacheerd voor individuele begeleiding in het oplossen van diverse problemen: administratieve orde scheppen, rechten (her)openen (leefloon, referentieadres, medische kaart), inschrijven in sociale immobiliënkantoren voor een woning, schuldbemiddeling… Deze manier van werken sterkt alleen onze overtuiging dat een dak boven het hoofd en niet de straat de beste omstandigheden bieden om mensen in bestaansonzekerheid te begeleiden. Rust en geborgenheid vormen de geschikte basis om met volle moed verschillende stappen te ondernemen en terug vertrouwen te krijgen in de organisaties die hen kunnen helpen.
Gezien de woonmarkt is een duurzame woning vinden voor deze mensen een ware uitdaging. Toch hebben we na een jaar al 27% van de inwonende aan een nieuwe woning kunnen helpen.

De coördinatrice activiteiten & opleidingen van DoucheFLUX heeft een hele reeks activeiten op poten gezet. In het begin moest er uiteraard rekening gehouden worden met de coronamaatregelen: stretching, lichamelijke expressie, filmvoorstellingen, karaoke, gezelschapspellen… en dankzij JES: pingpong, klimmen en fietstochten. Met de versoepeling van de maatregelen kwamen daar nog andere activiteiten bij: ontspannende en culturele activiteiten (MIMA, Migratiemuseum, Museum voor Natuurwetenschappen, bowling, Feest van de Muziek, boottochten op de vaart, wijkbezoek met AlterBrussels…), fotoatelier, koor, yoga…

Les Gastrosophes nemen de maaltijden voor hun rekening. Zoals steeds betekent dat een gezonde en heerlijke voeding die bereid worden met voedseloverschotten uit het biocircuit. Elke zondag nodigen Les Gastrosophes bovendien een chefkok·kin uit met een driesterren menu met voor-, hoofd- en nagerecht, bloemen en tafelkleed!

We mogen ook niet de inzet van tientallen vrijwillig·st·ers vergeten die zich al snel aanboden bij het begin van de coronamaatregelen. Zij zorgden voor een permanente aanwezigheid en begeleidden mee de activiteiten tot er personeel aangeworven kon worden dankzij subsidies .

Het project wordt gesubsidieerd door de GGC waardoor we een voltijdse coördinator (sinds 20 april 2020), twee nachtelijke opvoeders (sinds 16 juni 2020), twee opvoedsters-begeleidsters overdag (sinds 15 november 2020) en een vergoeding voor de herberg/het hotel en voor de maaltijden kunnen financieren.

"Solidair hotel"

Bovenop dit project was DoucheFLUX ook betrokken bij een ander project, "Solidair hotel", in samenwerking met de vzw's Diogenes en 't Eilandje. 23 mensen - waarvan een tiental onder begeleiding van DoucheFLUX - waren ondergebracht in een hotel in de gemeente Brussel, later in Sint-Jan-Molenbeek. Ook dit project werd gesubsidieerd door de GGC tot eind juni 2021.