(Her)huisvesting

Housing First

Begin 2023 lanceerde DoucheFLUX, met de steun van de COCOM, haar Housing First project. Het doel van het project is om de meest kwetsbare thuislozen toegang te geven tot huisvesting.

Housing First biedt immers eerst en vooral huisvesting, zonder andere voorwaarden (behalve het betalen van de huur en het naleven van het huurcontract). Het biedt daarenboven ook individuele, intensieve en op maat ondersteuning om sociale integratie en herstel te vergemakkelijken zodat duurzame huisvesting mogelijk wordt.

Het Housing First team van DoucheFLUX bestaat uit een maatschappelijk werker, een psycholoog, een schadebeperkingsexpert en een huisvestingsmanager.

Dit project is zeer belangrijk voor DoucheFLUX. Ze wil de strijd tegen dakloosheid immers verder concretiseren door krachten te bundelen met andere actoren op dit gebied en door complementair te werken.

Contact : Jérôme Guiot - jerome.guiot@doucheflux.be

 

Raadpleeg onze Housing huishoudelijk reglement of download het klachtenformulier

 

met de steun van