In beeld

Eind 2015 startte het Outside!-team, samengesteld uit vrijwilligers en daklozen, met het ontwerpen van een gezelschapspel over het leven op straat.

Tijdens de eerste wekelijkse bijeenkomsten hebben de vrijwilligers verhalen van (ex)daklozen opgetekend. Die dienen als basis voor het spel.

Mensen in een precaire levenssituatie die wilden deelnemen aan het project vertelden over hun dagelijks leven, de moeilijkheden die ze beleven maar ook positieve anekdotes.

In maart 2016 ging de ploeg aan de slag om een spel te ontwerpen, in samenwerking met de vzw Let’s play together.

Eerst moest worden nagedacht over de vorm van het speelbord: hoeveel speelvakken en hoe van het ene naar het andere geraken? Nicolas Ovigneur, expert in gezelschapspellen, stond hen bij met raad en daad.

Uit de verhalen die opgetekend waren, kwamen bepaalde thema’s naar boven. Deze dienden mee om verschillende velden op het speelbord te bepalen. Deze velden komen overeen met plaatsen waarheen je je in werkelijkheid moet begeven als je op straat leeft.

De eerste gebeurteniskaarten zijn dan gemaakt op basis van de verhalen. Ze zorgen ervoor dat de drie bestaansmiddelen van elke speler – “energie”, “moraal” en “financieel kapitaal” – naar boven of naar beneden gaan.

Tijdens het Brussels Games Festival in 2016 werd een eerste prototype voorgesteld aan het publiek.

Tijdens het festival werd een zeer rudimentair prototype van Outside! uitgeprobeerd. Het publiek was nieuwsgierig en enthousiast. Er kwamen veel suggesties die hielpen om het spel te verbeteren.

Sindsdien is het spel al veel veranderd: er zijn heel wat gebeurteniskaarten en regels bij gekomen. Na tal van verschillende versies staat het spelbord nu eindelijk bijna op punt. Een graficus is momenteel bezig met het ontwerpen van een meer esthetische versie.

Het spel moet nu uitgetest worden in andere vzw’s om nieuwe ervaringen bijeen te krijgen, zoals hier in Puerto.

Ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe gebouw kwam de meter van DoucheFLUX, Elina Dumont, Outside! uitproberen in de laatste versie met nieuw design van onze graficus Anton.

het leven van daklozen is de Franse actrice niet onbekend. Haar mening was dus meer dan welkom!