Think Tank #21 – Roma als voorbeeld voor daklozen

Met Ahmed Ahkim, directeur du Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms
en Wallonie

Armoede leidt tot allerlei vormen van marginaliteit. Maar marginaliteit kan op haar beurt ook een factor zijn die armoede veroorzaakt. Waar het bij daklozen op het eerste gezicht gaat om marginaliteit als gevolg van armoede, lijkt bij de Roma eerder het omgekeerde het geval. Maar sociaal-economisch gezien verschillen beide groepen vaak weinig. Ook roepen ze hetzelfde stereotype spookbeeld op van vieze, gevaarlijke armoezaaiers die stelen, bedriegen, bedelen enz. Allemaal vooroordelen die die we nodig eens tegen het licht moeten houden.
Overigens stelt de “kwestie” van de Roma de armoedebestrijding in de praktijk onophoudelijk voor vragen. De Roma lijken namelijk een specifieke aanpak te hebben ontwikkeld om zich staande te houden en het hoofd te bieden aan grote armoede en/of marginaliteit. Ogenschijnlijk bezien ze hun dagelijkse problematiek vanuit een heel ander oogpunt dan menig dakloze, aangezien:

  • Roma er niet zwaar aan tillen hoe de rest van de samenleving over hen denkt (nl. grotendeels negatief);
  • de gemeenschap een grote rol speelt waar het gaat om overleven en zelfredzaamheid;
  • Roma zonder blikken of blozen bedelen;
  • Roma geen belang stellen in integratie.

De vraag waar deze denktank zich over buigt: kunnen daklozen iets leren van de Roma? Of gaat het om totaal verschillende manieren van leven en staart alleen een buitenstaander zich blind op de oppervlakkige overeenkomsten?

Woensdag 8 februari 2017 van 12u30 tot 14u30 bij DoucheFLUX, Coenraetsstraat 44 te 1060 Brussel.