Think Tank #22 – De Samusocial-crisis. Een niet te missen kans?

Is dit niet de gelegenheid om de Brusselse armoedebestrijding te herschikken? Om komaf te maken met de perverse situatie ten gevolge van de geïnstitutionaliseerde scheiding Samusocial / rest van de sector? Om een nieuwe basis te leggen voor een bundeling van middelen en infrastructuur (zonder daarbij de eigenheid van elke vereniging over het hoofd te zien)? Om de noodzakelijke complementariteit van publieke en privé-fondsen te structureren en organiseren? Om de pijlers humanitair-noodopvang (oude feitelijke prioriteit) en re-integratie-woning (nieuwe verkondigde prioriteit) in samenspraak, en op een coherente en efficiënte wijze te articuleren? Onder andere.

Deze vragen zijn des te prangender gezien de huidige crisis op een cruciaal moment plaatsvindt. Ze steekt de kop op enkele dagen voor de publicatie van het onverbiddelijke resultaat van de tellingen van La Strada: “Het totaal aantal getelde mensen in een situatie van dakloosheid, thuisloosheid en in ontoereikende huisvesting is op 8 jaar [van 2008 tot 2016] bijna verdubbeld (+96%)”. En er wordt nu tegelijkertijd een “ordonnantie houdende noodhulp en integratie van daklozen” in elkaar gestoken, waarin het toekomstige en reeds controversiële Sociaal Inschakelingsbureau (SIB) in zeer vage bewoordingen een centrale plaats zou innemen… en niet zonder enig verband trouwens met Samusocial.

Het “einde van de dakloosheid” is evenzeer een consensuele morele verplichting als een politiek werkveld waarin tegenstrijdige krachten elkaar soms kruisen. Maar dit kan geen excuus zijn voor ondoorzichtige praktijken en het verwarren van zaken.

Kan de Samusocial-crisis een gelegenheid zijn om vrijuit te spreken, politieke taboes te doorsteken en op een andere manier (opnieuw) aan tafel te gaan zitten?

DoucheFLUX wenst uiteraard, zoals altijd, dat deze speciale editie van de Think Tank open staat voor alle standpunten. Waarop zal ze uitmonden? Onmogelijk te zeggen. Niets staat reeds vast, en niet zonder reden: misschien moet er van alles (opnieuw) uitgevonden worden.

Om de discussie te vergemakkelijken vragen we aan al wie het debat wil openen en zijn/haar standpunt of bedenkingen wil voorstellen tijdens een eerste gespreksronde, zich aan te melden bij Nicolas Marion (Think Tank coördinator van DoucheFLUX): marionnicolas[at]hotmail.com

Woensdag 28 juni 2017 van 12u tot 14u (en later, afhankelijk van de affiniteiten).
Bij DoucheFLUX, Veeartsenstraat 84, 1070 Brussel.
Inschrijving gewenst (een broodje wordt aangeboden) : marionnicolas[at]hotmail.com