Think Tank #24 – “En onze daklozen?”: armoede, een competitie?

Met Frank Laeremans, dakloze door halsstarrige administratieve toestanden, Nabil Moujahid, Citoyens Solidaires, Eric Smeesters, burger die onderdak biedt vie het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen en Laurent d’Ursel, voorzitter van DoucheFLUX.

Onder de titel “En onze daklozen?”: armoede, een competitie? willen we de aandacht trekken op een scheidingslijn die in tal van debatten getrokken wordt tussen de “nationale” armen en “buitenlandse” armen. In de wereld van extreme armoede is het “recht op voorrang” een vraag die tweedracht zaait. De verdeling van de budgetten bestemd voor armoedebestrijding leidt tot competitie tussen hulpbehoevenden, en wel in die mate dat een deel van de maatschappij van mening is dat er rechtmatige armen en overtollige armen zijn. Daaronder schuilt de gedachte dat sommige armen overheidsgeld waard zijn, en andere niet.

Is dit wel een pertinent onderscheid? De vraag is des te prangender dat werkers op het veld vaak geconfronteerd worden met dit opgelegde onderscheid tussen hulpbehoevenden. De mobilisering voor de enen staat in sterk contrast met de aandacht voor de anderen. Een voorbeeld. Zou de brede consensus over de opvang van migranten uit het Maximiliaanpark niet uitgebreid moeten worden naar een mobilisering voor alle daklozen? En zouden burgers zo wakker geschud kunnen worden om elke avond zowel “migranten” als “daklozen” onderdak te bieden? Of is elke strijd zo verschillend, met eigen en onuitwisselbare militanten en modaliteiten?

Deze 24e Think Tank wil een debat voeren over deze categorieën die als basis dienen voor armoedebestrijding, waaraan de sector onderhevig is en die met duidelijke bedoelingen gebruikt worden in publieke fora. Meer in het bijzonder, we nemen de retorische en controversiële “En onze daklozen?” serieus en proberen ons de vraag te stellen wat de reële onderliggende probleemstelling is van deze uitspraak.

Donderdag 14 december 2017 van 12u30 tot 14u
Bij DoucheFLUX, Veeartsenstraat 84, 1070 Brussel.
Inschrijving gewenst (sandwich aangeboden) : marionnicolas[at]hotmail.com