Medische zorg

De medische dienstverlening van DoucheFLUX bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Gratis verpleging (ziekenboeg / medisch pedicure / voetbad / opticienne / fysiotherapie)
2. Gezondheidsbevordering
3. Gezondheidsbeleidswerk : DentalFLUX

Verpleegkundige

Het dispensarium is praktisch gelegen op de benedenverdieping, vlakbij de douchecabines. Een verpleegkundige levert de medische basiszorg en kan, indien nodig, doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde medische hulpverlening. Ze werkt vaak samen met de maatschappelijk assistente voor hulp bij het administratieve luik van de medische verzorging. Dankzij een samenwerking met MediKuregem en ASaSo, gecoördineerd door Médecin du Monde, hebben mensen in bestaansonzekerheid ook gratis toegang tot een huisarts.

 • Dinsdag tot vrijdag: 9u tot 12u
 • Zonder afspraak maar gelieve je in te schrijven aan het onthaal
 • Tarief: gratis

Kinesitherapie

 • enkel voor vrouwen: woensdag van 14u tot 16u
 • voor iedereen:
  – dinsdag van 12u45 tot 15u45
  – zaterdag van 10u30 tot 13u30
 • opgelet ! enkel op medisch voorschrift
 • tarief: gratis

Opticienne

Goed zien is onontbeerlijk in het dagdagelijkse leven maar spijtig genoeg niet toegankelijk voor iedereen. Daarom werkt DoucheFLUX samen met een opticienne die één keer per maand haar expertise ter beschikking stelt van mensen in bestaansonzekerheid.

De dienst omvat een zichtmeting en indien nodig een gratis (tweedehands) bril met nieuwe basic brillenglazen in functie van de resultaten van de meting.

Het is belangrijk te weten dat het hier niet gaat om ooggezondheid. Ingeval van oculaire gezondheidsproblemen waarvoor een bril geen remedie brengt, zal de opticienne doorverwijzen naar een oftalmoloog.

 • elke 2e donderdag van de maand van 10u tot 12u:
 • Volgende datums : 14/12, 11/01, 08/02, 14/03
 • voor een goede dienstverlening is een degelijke kennis van het Nederlands, het Frans of het Engels noodzakelijk, zo niet, gelieve vergezeld te worden van iemand die kan vertalen
 • inschrijven bij de onthaal of telefonisch op 02 319 58 27
 • tarief: 1€

in samenwerking met

Medische pedicure

 • OPGESCHORT
 • inschrijven (verplicht) aan het onthaal
 • tarief: gratis

Verzorging van kleine wondes

 • voetbad, verzorging van wondes, vernieuwing verband…
 • om de twee zaterdagen van 10u30 tot 15u30:
 • zonder afspraak
 • tarief: gratis

in samenwerking met Afdeling Anderlecht

2. Gezondheidsbevordering

Laten we praten over diabetes

Een diabetoloog komt tussen bij het publiek van DoucheFLUX om een aangepaste levensstijl te promoten om diabetes te voorkomen of onder controle te houden. Hij voert screenings uit en geeft advies aangepast aan elk geval.

 • Een dag per maand (woensdag en donderdag, afwisselend)
 • Volgende data : te bevestigen

Laten we praten over SOA’s et HIV

DoucheFLUX werkt samen met het Plateforme Prévention SIDA (PPS) om goede beschermingspraktijken en soa-screening te bevorderen.

 • een dag per maand (woensdag en donderdag, afwisselend)
 • geen afspraak nodig
 • in alle vertrouwelijkheid

in samenwerking met

3. Gezondheidsbeleidswerk

Tandzorgproject voor kwetsbare personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Met de steun van Cultures & Santé & Dokters van de wereld, heeft DoucheFLUX een ambitieus project opgezet en voorgesteld aan haar partners, waaronder het Brusselse OCMW, om mensen die in precaire omstandigheden leven tandheelkundige screening en verzorging aan te bieden: dit document presenteert de resultaten van een eerste screeningcampagne die werd uitgevoerd met de hulp van de vzw Dentalmobilis en de solidaire tandarts Michael Gabai.

Dit eenjarige proefproject zal door alle betrokkenen worden geëvalueerd om te beslissen of het kan of moet worden voortgezet.

Grandes étapes:

 • 1. Mobilisatie van een maximaal aantal Brusselse OCMW’s om deel te nemen aan dit proefproject. Presentatie van het project in januari 2022 aan de federatie van Brusselse OCMW’s.
 • 2. Presentatie van het project aan de federale minister Karine Lalieux, voor een akkoord over de afwijking van de AMU-procedure.
 • 3. Presentatie van het project aan de gewestelijke minister Alain Maron, voor de financiering van een coördinatorpost voor één jaar
 • 4. Aanwerving van het team (tandartsen en assistent)
 • 5. Huurcontract voor de mobiele tandheelkunde
 • 6. Start van het project met het onderwijsprogramma voor mondhygiëne (in samenwerking met de ULB)
 • 7. Evaluatie, beoordeling en vooruitzichten

in samenwerking met

Bevordering van mondhygiëne, in samenwerking met de school voor mondhygiënisten HELB

Dit ONGELEGDE project wordt ontwikkeld parallel aan een project betreffende de toegang tot mondhygiëne voor kansarmen. Het idee is om in een vroeg stadium van gebitsproblemen in te grijpen door mensen bewust te maken van een goede tandhygiëne en door professionals op te leiden in deze preventieve rol bij een publiek dat zich in een zeer precaire situatie bevindt.

Preventie kan ook worden overwogen op het gebied van voeding, preventief gedrag door regelmatig naar de tandarts te gaan en door zorgverleners correct te informeren over bestaande middelen die toegang tot zorg mogelijk maken (bijvoorbeeld de AMU, die ook geldig is voor preventieve zorg, het OCMW-netwerk, FEDASIL, enz.)