United Stages

Tal van culturele organisaties slaan de handen in elkaar om concrete solidariteitsacties op te zetten voor mensen in extreme armoede, die op straat leven, vluchteling of migrant zijn… Hun gezamenlijke wens om zich echt te engageren gaf aanleiding tot het oprichten van het label “United Stages“. En “United Stage” is een podium dat zichtbaar te kennen geeft dat er nood is aan een beleid dat steunt op gastvrijheid et menselijke waardigheid, respect van de mensenrechten en solidariteit.

Onder het label United Stages zijn de verschillende culturele organisaties die het charter mee ondertekenden van start gegaan met fondsen te werven voor humanitaire organisaties die opkomen voor mensen die geconfronteerd worden met armoede en geweld.

Tijdens het culturele seizoen 2018-19 organiseren The United Stages voorstellingen en acties ten voordele van het Burgerplatform voor Steun aan de VluchtelingenDeux euros cinquante, DoucheFLUX, La Voix des Sans-papiers en Solidarity is not a crime.

Info

Volg United Stages op Facebook om op de hoogte te zijn van de voorstellingen en acties.