Gezocht: vrijwillige kinesitherapeut·e

Foto © Toa Heftiba / Unsplash

KineFLUX is een project, oorspronkelijk geïnitieerd door Handicap International, dat tot doel had de levensomstandigheden vluchtelingen met een handicap te verbeteren. Het project breidde zich snel uit naar alle mensen in bestaansonzekerheid.
DoucheFLUX nam het programma in oktober 2020 over. De vzw wil de uitsluiting tegengaan van mensen in extreme armoede, met of zonder dak boven het hoofd, met of zonder papieren, van hier of van elders. De mens en zijn waardigheid staan centraal. In deze context werd de groep patiënten uitgebreid tot mensen in bestaansonzekerheid die geen toegang hebben tot dit soort zorg. DoucheFLUX is op zoek naar revalidatieprofessionals om aan aanvullende zorgbehoeften te voldoen.

Lees hier de omschrijving van de functie.

Plaats een reactie