DoucheFLUX erkend voor haar werk door de Vlaamse overheid

Op maandag 5 december werd een persconferentie gehouden in het dagcentrum van DoucheFLUX. Minister Benjamin Dalle, bevoegd voor Armoedebestrijding, koos onze lokalen uit om de namen bekend te maken van de nieuwe verenigingen die door de Vlaamse regering officieel erkend zijn als “Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen” (VWAHWN).


De 58 erkende organisaties in Vlaanderen en Brussel maken deel uit van het Netwerk tegen Armoede en Brussels Platform Armoede. Er werden 7 nieuwe organisaties erkend, waaronder DoucheFLUX.

Voor DoucheFLUX is het een eer om deze erkenning te krijgen. DoucheFLUX werd 10 jaar geleden opgericht omdat een groep burgers besloot een stem te geven aan mensen in armoede. Deze groep luisterde naar hun behoeften en eisen en probeerde daarop in te spelen, onder meer door te besluiten fondsen te werven om een dagcentrum te openen. Hoewel er nog veel te doen is in de strijd tegen armoede, motiveert deze erkenning DoucheFLUX en haar team meer dan ooit om een ruimte van ontmoeting en uitwisseling te blijven, waar mensen in precaire situaties kunnen gaan zitten, diensten kunnen krijgen maar zich ook kunnen uiten.

DoucheFLUX zal hun eisen kenbaar blijven maken, zowel aan het grote publiek, om de vele vooroordelen over armoede te deconstrueren, als aan de politieke wereld, in de hoop ooit een einde te maken aan dak- en thuisloosheid.

Meer info :

Plaats een reactie