MasterClass

Maatschappelijke solidariteit en harmonieus samenleven gaat hand in hand met de sensibilisering van een breed publiek voor de strijd tegen (extreme) armoede. Jonge mensen dienen hier ook bij betrokken te worden, want het is een fenomeen die ook hen meer en meer treft. Spijtig genoeg zwaaien vooroordelen en voorbijgestreefde ideeën, die ze van volwassenen meekrijgen, te vaak de scepter, of het nu gaat om de sociale voorzieningen van de staat of de mensen die op straat leven.

Het project MasterClass – vroeger “Meets Schools” – ging in 2011 van start dankzij de inzet van een geëngageerde leerkracht die haar leerlingen wou sensibiliseren voor bestaansonzekerheid en echte maatschappelijke solidariteit, voor eenieder, die komaf maakt van stereotiepen en hokjesdenken. Haar aanpak steunde op het samenbrengen van leerlingen en dakloze mensen die ervaringen uit eerste hand delen. Dat bleef niet zonder respons! De leerlingen werden geraakt door de verhalen en kwamen tot het in vraag stellen van hun manier van denken. Er werd bijgevolg ook bewust nagedacht en gedebatteerd over extreme armoede.

Spil van een MasterClass is altijd een ontmoeting met mensen in bestaansonzekerheid, georganiseerd door DoucheFLUX in samenwerking met leerkrachten of animatoren·trices. De inzet is deelnemer·neemster·s te sensibiliseren voor grote armoede en dakloosheid in Brussel en als burger na te denken over eventuele vooroordelen. Ervaringsdeskundigen – dakloze mensen, mensen zonder verblijfsvergunning… – worden uitgenodigd als spreker en vergoed voor hun getuigenis. Een goede voorbereiding van de ontmoeting, aan de hand o.a. van de tools die aangeboden worden in een pedagogische kit, zorgen voor een geïnformeerde en voedzame uitwisseling van gedachten.

Info

  • De MasterClass richt zich niet alleen tot scholen, maar ook verenigingen.
  • Basisformule: bezoek aan DoucheFLUX en getuigenis door één of meerdere ervaringsdeskundigen. Lange termijn projecten zijn zeker welkom en kunnen samen met ons uitgewerkt worden (graag melden in het formulier cf. infra).
  • Tarief :
    – basistarief: 30€, of steuntarief: 50€
    – vergoeding van de ervaringsdeskundige(n): 15€/uur (min. 2 uren)
  • Een MasterClass aanvragen doe je door het formulier in te vullen.
  • Download de pedagogische kit.

Voorbije DoucheFLUX Meets Schools (in het Frans)