Gerechtigheid voor Ilyes

19 januari 2021. Ilyes Abbedou wordt gearresteerd op verdenking van diefstal van een jas. Enkele uren later wordt hij dood aangetroffen in een cel van een commissariaat van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Het parket communiceert over de eerste vaststellingen bij de autopsie: “geen sporen van geweld” noch “tussenkomst van derden”. Maar voor wat er zich precies heeft afgespeeld en de oorzaak van het overlijden van Ilyes tasten we volledig in het duister.

Ilyes had de Algerijnse nationaliteit en beschikte niet over een Belgische verblijfsvergunning.
Hij was 29 jaar en had kennelijk geen gezondheidsproblemen.
Hij kwam vaak naar DoucheFLUX.

Op donderdag 10 juni 2021 stelt de Ligue des droits humains zich burgerlijke partij in het kader van het dossier over het overlijden van Ilyes Abbedou. Ook DoucheFLUX schaart zich achter de actie. De twee organisaties eisen gerechtigheid voor Ilyes: onder het internationale recht geldt dat er een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek moet gevoerd worden wanneer iemand die in handen is van de politie komt te overlijden.

Om de gerechtskosten te financieren doet DoucheFLUX ook een oproep tot giften.

Lees het persbericht.

Steun “Gerechtigheid voor Ilyes”

  • Wij voorzien maximaal 5.000€ aan gerechtskosten. De Ligue des droits humains doet hiervoor een bijdrage van 500€.
  • Om dit bedrag te bereiken kan je een gift doen op rekening van DoucheFLUX: BE80 3630 2531 1077 met mededeling “GERECHTIGHEID VOOR ILYES“. Een gift vanaf 40€ is fiscaal aftrekbaar.
  • Indien zou blijken dat de kosten lager liggen en/of het ingezamelde bedrag meer dan 5.000€ is, engageert DoucheFLUX zich om deze fondsen niet te gebruiken voor andere uitgaven maar enkel voor gelijkaardige acties.