Think Tank Poverty #29 – Van goede praktijk naar een voorstel voor een sociaal interventiemodel

Over het “accueilpagnement”-model van de vzw Comme chez nous

En jij, waar sta jij model voor?

Met Stéphanie Cassilde & Sophie Crapez van Comme chez nous vzw

Ter gelegenheid van haar 25e verjaardag heeft de vzw Comme chez nous in december 2020 een boek uitgebracht onder de titel “Construire avec les naufragés. Un accueilpagnement psycho-médico-social des personnes sans-abri” en geschreven door Sophie Crapez, Stéphanie Cassilde en Suzanne Huygens.[1] Het steunt op een bijzondere, want zeldzame, werkwijze: het formaliseert de praktijk en methodiek van de vzw in haar werking met mensen in bestaansonzekerheid. Opzet is aan het grote publiek, en aan “de sector” in het bijzonder, een model voor te stellen dat per definitie algemeen toegepast kan worden door andere structuren. Centraal staan het neologisme “accueilpagnement” en een holistische, multidisciplinaire benadering waarbij de mens centraal staat.

Na een presentatie van het model gaat deze Think Tank Poverty ook dieper in op de inzet van wat staat voor sociale innovatie in het boek. Het uitwisselen van “goede praktijk” is immers een realiteit die van in het begin sociaal werk structureert en voedt. Daardoor kunnen verschillende actoren verschillende opvattingen van sociaal werk uittesten voor hetzelfde doel: extreme armoede en haar gevolgen bestrijden. Maar wat betekent het om goede praktijk om te zetten in een model? Dient dat om legitimiteit te verwerven? Of dient het om te bewijzen dat de efficiëntie van een aantal praktijken ook toonbaar efficiënt is. En in het verlengde daarvan, dat elke sociale interventiepraktijk of -methode veralgemeend kan worden onder de vorm van een model? Indien wel, welke voorwaarden moeten er in acht genomen worden om te kunnen veralgemenen? Want elke vereniging die zich daarin wil verdiepen zou zo dan toch haar specifieke modus operandi kunnen omzetten tot een algemeen model? En heeft ze er dan in dat geval enkele baat bij?

 

[1] CASSILDE, S., CRAPEZ, S., HUYGENS, S. (dir.), Construire avec les naufragés. Un accueilpagnement psycho-médico-social des personnes sans-abri, Éditions de l’UO, Charleroi, 2020.

 

Donderdag 11 februari 2021 van 12u tot 14u

bij DoucheFLUX of via videoconferentie op de Facebookpagina van DoucheFLUX

Inschrijving verplicht (sandwich wordt aangeboden) voor wie deelneemt aan de Think Tank in DoucheFLUX, door een mail te sturen naar Serena Alba ten laatste de dag voordien.

Het boek “Construire avec les naufragés. Un accueilpagnement psycho-médico-social des personnes sans-abri” kan aangekocht worden bij DoucheFLUX ter gelegenheid van deze Think Tank (25€).

Download hier de tekst in pdf.