Scoop #7 – Is de politie met ons… of is het wij tegen de politie?

Sprekers

  • de agenten van het Herscham Team dat zich sinds 2003 speciaal richt tot daklozen in Brussel en Elsene, biedt hen hulp op “menselijke, respectvolle wijze en vol verantwoordingszin”, en sit in samenspel met de daklozenverenigingen;
  • de vertegenwoordigers van La Ligue des droits humains komen o.a. op voor mensen die het slachtoffer zijn van politiegeweld en zijn goed op de hoogte van het wettelijke kader waarin interventies van de ordemacht mogen plaats vinden.

Doelstellingen

  • Antwoorden op de vraag: “Wat wordt toegelaten / getolereerd / verboden wanneer je geen dak boven je hoofd hebt?”
  • Antwoorden op de vraag: “Wat wordt toegelaten / getolereerd / verboden wanneer je politieagent bent?”
  • Antwoorden op de vraag: “Wat te doen in geval van problemen met de politie?”
  • Antwoorden op elke vraag die te maken heeft met daklozen en de politie
  • Voorstelling van het Herscham Team: eigenschappen, werking en missie

Voorbereiding van de bijeenkomst

Het Herscham Team en de Ligue des droits humains willen deze bijeenkomst zo goed mogelijk benuuten. Daarom vragen ze om vooraf (vóór 17 september) zoveel mogelijk vragen / opmerkingen / suggesties met betrekken tot de relatie tussen daklozen en de politie. Dat kan door een mail te sturen naar Serena Alba. Je mag hiervoor ook dit formulier (in het Frans) gebruiken.

Dinsdag 17 september 2019 van 12u tot 14u

Bij DoucheFLUX, Veeartsenstraat 84, 1070 Brussel

Wie ten laatste een dag van te voren zijn aanwezigheid opgeeft aan Serena Alba, krijgt een belegd broodje aangeboden.