Info vaccinatie Covid-19 (25.06.2021)

Vaccinatie staat open voor:

1. Mensen met een INSZ-nummer, in bepaalde gevallen ook zonder papieren!

Het NISZ-nummer is een rijksregisternummer: bevolkingsregister, vreemdelingenregister en wachtregister. Het is samengesteld uit 11 cijfers en begint met de geboortedatum in omgekeerde volgorde.

Waar vind je het INSZ-nummer?

 • op de Belgische identiteitskaart
 • op een Belgische vreemdelingenkaart of verblijfsdocument
 • op de isi+kaart (wordt gegeven door de mutualiteit)
 • op het Attest van immatriculatie (oranje kaart)
 • op Bijlage 15: attest voor voorlopig bedrijf
 • op Bijlage 19: aanvraag van een verklaring inschrijving of van een identiteitskaart voor vreemdelingen in de hoedanigheid van Zwitserse onderdaan
 • op Bijlage 19ter: aanvraag gezinshereniging met Unieburger of Belg door derdelander
 • op Bijlage 35: bijzonder verblijfsdocumentop de Regularisatieaanvraag (9ter)
 • op het meldingsbewijs Limosa
 • op de werkvergunning

Opgelet! Indien je ooit een aanvraag ingediend hebt voor asiel, voor gezinshereniging of regularisatie 9ter (ontvankelijk verklaard) maar die geweigerd werd, dan heb je ook een INSZ-nummer om in te schrijven voor de vaccinatie.

Opgelet! Een INSZ-nummer is permanent, ook als één van de voormelde documenten niet meer geldig is.

2. Mensen met een BIS-nummer, ook zonder papieren!

Het BIS-nummer is een identificatienummer voor mensen die niet in het rijksregister, vreemdelingenregister of wachtregister zijn geregistreerd. Het BIS-nummer bestaat uit 11 cijfers.

Waar vind je het BIS-nummer?

 • op de DMH-kaart (dringende medische hulp) die het OCMW geeft

Voor mensen zonder papieren en zonder INSZ- of BIS-nummer:

Mensen zonder papieren en zonder INSZ- of BIS-nummer kunnen weldra ook gevaccineerd worden. Alle info hierover zetten we op de website doucheflux.be, op Facebook en Instagram.

Opgelet! De vaccinatiecampagnes van MOBIVAX bij DoucheFLUX richten zich prioritair tot mensen in extreme armoede: dakloze mensen, mensen die in een kraakpand leven...

Opgelet! Mensen die door MOBIVAX gevaccineerd worden, en die geen INSZ- of BIS-nummer hebben krijgen een vaccinatiekaart maar die geeft geen toegang tot het Europees digitaal coronacertificaat. Wil je een Europees digitaal coronacertificaat? Wacht dan nog even tot het vaccinatiesysteem voor mensen zonder papieren en zonder INSZ- of BIS-nummer operationeel is.

Andere voorwaarden die nu gelden om gevaccineerd te worden:

 • je bent geboren in 2003 of ouder en woont in een Brusselse gemeente, of
 • je kreeg een uitnodiging tot vaccinatie, of
 • je bent een risicopatiënt·e

Vaccinatie op afspraak:

Inschrijving op BRUVAX:

Een afspraak maken voor vaccinatie doe je:

 • door te bellen naar 02 214 19 19
 • online op BRUVAX

Heb je een probleem bij je online inschrijving, bel dan 02 214 19 19.

Vaccinatie op afspraak in Sint-Joost:

Maak een afspraak:

Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u.

Vaccinatie zonder afspraak:

Slachthuis van Anderlecht, Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Anderlecht
Van vrijdag tot zondag van 8u45 tot 12u (tot 18.07.2021).
Vaccin: Pfizer. Afspraak voor de tweede dosis ter plaatse.

Molenbeek Gemeente, Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Molenbeek
Donderdag van 8u tot 13u.
Vaccin: Pfizer. Afspraak voor de tweede dosis ter plaatse.

« Speedvax »: Vaccinatie Marathon in het RSCA-stadium, Théo Verbeeklaan 2, 1070 Anderlecht.
Donderdag 24.06.2021 van 8u30 tot 20u.
Vaccin: Johnson & Johnson of Pfizer.

Mensen die 65 jaar zijn of ouder kunnen zonder afspraak naar een vaccinatiecentrum naar keuze. Klik hier voor alle vaccinatiecentra.

Iedereen vanaf 16 jaar (geboren na 2003) die een INSZ- of BIS-nummer heeft en in een Brusselse gemeente woont, kan zich inschrijven op de wachtlijst op BRUVAX. Zo kan je onverwacht opgebeld worden voor een restdosis van een vaccin.

Vaccinatie aan huis voor bedlegerige mensen of mensen die absoluut niet in staat zijn zich naar een vaccinatie-centrum te begeven: inschrijven kan nog via je huisarts tot half juli. Meer info.

 

 

 

Plaats een reactie