Bewustmakingtools

ImmenCité

ImmenCité  is een bordspel over het leven op straat. Deze activiteit werd eind 2015 opgestart. Het gaat er in de eerste plaats om mensen op een speelse manier te informeren over de problematiek van extreme armoede. Doorheen het spel maken de spelers kennis met al wat daklozen dagelijks beleven. Iets wat voor de meesten eigenlijk onvoorstelbaar is. Aan de basis van dit project licht de nuchtere constatatie van een dakloze personn: mensen die niet op straat leven, kunnen zich gewoon niet inbeelden wat dat in werkelijkheid betekent.

Het spel heeft een dubbel opzet: enerzijds het grote publiek bewust maken van deze werkelijkheid, anderzijds de daklozen hun ervaringen laten delen. Zij geven het spel vorm op basis van hun eigen positieve of negatieve ervaringen, hun tips voor en kennis van het leven op straat. Het spel moet zoveel mogelijk de realiteit benaderen en de speler beleeft een ware overlevingsslag. Speelkaarten brengen de deelnemer van de ene – echt beleefde! – situatie naar de andere.

2019 stond in het teken van het zoeken naar een uitgever. DoucheFLUX heeft een samenwerking afgesloten met de vzw Cultures&Santé, een organisatie die expertise heeft op vlak van ontwikkeling van pedagogisch materiaal over de huidige sociale vraagstukken. In 2022 heeft ImmenCité eindelijk zijn topvorm bereiken en is dus toegankelijk voor een breed publiek.

Praktische informatie

  • Het spel kan worden gehuurd via het netwerk Cultures & Santé. Het wordt het best gespeeld met een begeleider.
  • Ook te leen via DoucheFLUX. Animaties zijn mogelijk in je school, in je bedrijf, enz.)
  • Wil je begeleider worden? Wil je het spel lenen? Wil je een activiteit organiseren in uw vestiging? Neem contact met ons op!

Rue de la Bascule

“Veel daklozen hebben ervoor gekozen om dakloos te zijn. Veel daklozen zijn, op zijn minst gedeeltelijk, verantwoordelijk voor hun situatie. En de maatschappij kan hun verantwoordelijkheid niet in die mate wegnemen dat ze hen, ongeacht wat ze doen of gedaan hebben, een woning garandeert!
We horen dit soort opmerkingen vaak. De werkelijkheid is echter veel complexer.

Na het succes van ImmenCité, het bordspel dat mensen helpt de realiteit van (over)leven op straat te begrijpen, is er een nieuw initiatief gelanceerd om het publiek bewust te maken van de oorzaken van dakloosheid: Rue de la Bascule.

“Rue de la Bascule”, het resultaat van een tweede samenwerking tussen DoucheFLUX en Cultures & Santé, is een bewustmakingsinstrument dat bijdraagt tot een beter begrip van de verschillende levenssituaties die tot dakloosheid kunnen leiden en de oplossingen om ze te verhelpen. Door middel van kaarten en discussies onder leiding van een facilitator kunnen de spelers de oorzaken van dakloosheid ontdekken, ingedeeld in vier hoofdthema’s: structureel (sociale bijstand, immigratie, huisvesting, economie), institutioneel (openbare en ondersteunende diensten), relationeel (seksueel, echtelijk en familiaal geweld, scheiding) en persoonlijk (geestelijke gezondheid, ziekte, verslavingen, ongevallen en incidenten).

Rue de la Bascule is opgezet om een breed publiek bewust te maken: jongeren (vanaf 14 jaar), volwassenen en meer in het bijzonder professionals en vrijwilligers in de vrijwilligerssector, de sociale actie en het onderwijs.

“Wij zijn ervan overtuigd dat bewustmaking de eerste stap is naar collectieve bewustwording en concrete actie om dakloosheid te bestrijden”, legt Marilou Galichet, van het ontwikkelingsteam van de tool, uit. “Met deze tool hopen we dat de spelers een beter inzicht krijgen in de oorzaken waardoor iedereen op een dag omvalt en in de uitdagingen waarmee daklozen worden geconfronteerd”.

Praktische informatie

  • Rue de la Bascule kan worden gedownload op de website van Cultures & Santé, en kan op verzoek worden gehuurd bij haar netwerk van documentatiecentra.