Magazine

Via het magazine wordt het grote publiek geïnformeerd over de problematiek van extreme armoede. Zonder een zielige toon aan te slaan of te vervallen in een opsomming van faits divers, biedt het magazine een inkijk in een wereld die voor velen onbekend is.

DoucheFLUX Magazine is meertalig en wordt geschreven samen met en door mensen die in een precaire situatie verkeren. Momenteel wordt het blad gedrukt in een oplage van 2.000 exemplaren. Kansarmen kopen het magazine aan voor de prijs van 0,50€, om het naderhand aan 2€ te verkopen op straat, binnen het Brusselse Gewest en 100% legaal. Voor vele verkopers vertegenwoordigt de verkoop van DoucheFLUX Magazine een belangrijk deel van hun inkomen.

Info

  • Wil je meewerken aan de samenstelling van dit magazine? We zijn op zoek naar een nieuwe coordinator/trice!
  • Neem contact op voor meer info.

Laatste nummer

DoucheFLUX Magazine nr37 – Zomer 2022

Edito

Sinds zeven jaar leid ik dit magazine. Zeven jaar waarin ik veel geleerd heb. Zeven jaar met warme, vreemde, bizarre of soms zelfs surrealistische ontmoetingen, die me ALLEMAAL hebben verrijkt.

Dit is de laatste keer dat ik dit voorwoord schrijf. Met een zwaar gemoed, een krop in de keel en tranen in de ogen. Het is geen gemakkelijke beslissing. Maar het is niet anders.

Ik bedank graag mijn hele team : de auteurs, de coördinators die me steunden, de kunstenaars, de correctoren, de vormgevers en iedereen die mij vrijwillig gevolgd is in dit mooie avontuur. Hartelijk dank aan jullie allemaal. Ook bedankt aan alle medewerkers (vrijwilligers en
werknemers) van deze ongelofelijke vzw DoucheFLUX die ik koester tot in het diepst van mijn hart en die mij onschatbare waarden heeft meegegeven. Hartelijk dank aan de verkopers en aan de kopers en lezers voor hun belangrijke steun. Bedankt voor de dankbaarheid en de tranen van emotie van de auteurs.

Ik ben weg, maar ik laat de deur open. Bedankt, Laurent en Hélène.

Aube Dierckx

Vorige nummers