Magazine

Via het magazine wordt het grote publiek geïnformeerd over de problematiek van extreme armoede. Zonder een zielige toon aan te slaan of te vervallen in een opsomming van faits divers, biedt het magazine een inkijk in een wereld die voor velen onbekend is.

À tue-tête is meertalig en wordt geschreven samen met en door mensen die in een precaire situatie verkeren. Momenteel wordt het blad gedrukt in een oplage van 2.000 exemplaren. Kansarmen kopen het magazine aan voor de prijs van 0,50€, om het naderhand aan 2€ te verkopen op straat, binnen het Brusselse Gewest en 100% legaal.

Info

  • Wil je meewerken aan de samenstelling van dit magazine? 2de en 4de donderdag van de maand, 14.00-16.00
  • Neem contact op voor meer info.
  • In samenwerking met het PAC

Vorige nummers