Magazine

Via het magazine informeren we het grote publiek over de problematiek van extreme armoede. Zonder een zielige toon aan te slaan of te vervallen in een opsomming van faits divers, biedt het magazine een inkijk in een wereld die voor velen onbekend is.

DoucheFLUX Magazine is meertalig en wordt geschreven samen met en door mensen die in een precaire situatie verkeren. Momenteel wordt het blad gedrukt in een oplage van 2.000 exemplaren. Kansarmen kopen het magazine aan voor de prijs van 0,50€, om het naderhand aan 2€ te verkopen op straat, binnen het Brusselse Gewest en 100% legaal. Voor vele verkopers vertegenwoordigt de verkoop van DoucheFLUX Magazine een belangrijk deel van hun inkomen.

Info

  • Wil je meewerken aan de samenstelling van dit magazine? Sluit dan aan bij het DoucheFLUX Magazine team, dat elke woensdag om 10u tot 13u samenkomt bij DoucheFLUX.
  • Wil je het magazine verkopen op straat? Kom naar de permanentie elke dinsdag van 14u tot 16u.
  • Wil je het magazine lezen/kopen? Het laatste nummer is op straat te verkrijgen voor slechts 2€. De voorgaande nummers kunnen hieronder gedownload worden.
  • Neem contact op voor meer info.

Bekijk hieronder de reportage van BRUZZ in het kader van Brussel Helpt 2019:

Laatste nummer

DoucheFLUX Magazine nr. 33 – Zomer 2020

Voorwoord

Het DoucheFLUX Magazine had in maart moeten uitkomen. Het is in volle vlucht gestopt, terwijl wij voor lange tijd in afzondering gingen.

Geen enkel artikel gaat over de pandemie, omdat geen enkele auteur·e dat wilde. Het Magazine gaat dus verder waar het opgehouden is.

Ik wil bijzondere dank uitspreken aan DoucheFLUX, dat sinds het begin van de coronamaatregelen open is gebleven met een minimale dienstverlening: douches, wasserette, lockers, sociale dienst, verpleegster en verdeling van lunches en water. Bovendien waren al deze diensten gratis, zodat zo veel mogelijk mensen ze konden gebruiken in deze moeilijke periode.

Ook al gaat alles langzamerhand weer open, u kunt ons nog steeds steunen met een gift:

  • BE80 3630 2531 1077
  • mededeling: COVID-19 SUPPORT

Veel leesplezier,
Aube Dierckx

 

Vorige nummers

                                                                .      dfxmag10  douchefluxmag_09_web-1     douchefluxmag_08-1      douchefluxmag_07-3-1         dfxmag4-copie-page-001     doucheflux3-page-001 dflxmag2-light-copie-page-001

dflxmag1-page-001

Save

Save

Save

Save

Save