Re-thinking Poverty (ex-Think Tank Poverty)

De Re-thinking Poverty conferenties proberen zoveel mogelijk perspectieven open te gooien om ons werkveld te herdenken en ter discussie te stellen. Het is de bedoeling om een zo breed en zo kritisch mogelijk apparaat van het armoedeprobleem te ontwikkelen en mensen die hiermee te maken hebben een stap vooruit te doen zetten. Het doet er niet toe waar ze vandaan komen.

Voor elke conferentie een thema geselecteerd. We nemen het grondig onder handen met verschillende sprekers, experten, onderzoekers, mensen met een onzeker bestaan of nog simpelweg iemand die ervaring heeft met het thema.

Volgende afspraak

DONDERDAG 30 MAART 2023 – 12.00 tot 14.00 @ DoucheFLUX

“Onzekerheid als kompas: epistemische navigatie in sociaal werk” – met Eleni Alevanti

Eleni Alevanti werkt binnen een mobiel team dat mensen ontmoet die dakloos of slecht gehuisvest zijn en ook een psychiatrische achtergrond hebben. Daarnaast richt haar proefschrift zich op de 107-hervorming en richt ze zich op beleid voor geestelijke gezondheidszorg, epistemische onrechtvaardigheden en de paradoxen van deïnstitutionaliseringsbewegingen.

Deze Rethinking Poverty zal een gelegenheid zijn om met Eleni Alevanti, doctor in de sociale wetenschappen en beoefenaar in de psychiatrie, na te denken over de praktijken die in het sociaal werk zijn ontwikkeld en hoe, vanuit het concept van epistemisch onrecht, vanuit een nieuwe invalshoek daarover kan worden nagedacht. Epistemisch onrecht is een concept ontwikkeld door Miranda Fricker in 2007 dat twee soorten discriminatie kenmerkt: getuigenisonrecht en hermeneutisch onrecht. “Onrechtvaardigheid in getuigenissen doet zich voor wanneer een vooroordeel ervoor zorgt dat een luisteraar het woord van een spreker in diskrediet brengt; hermeneutische onrechtvaardigheid doet zich voor in een eerder stadium, wanneer een tekort aan middelen voor collectieve interpretatie iemand oneerlijk benadeelt als het gaat om het begrijpen van zijn sociale ervaringen. »[1] (onze vertaling) Maatschappelijk werk, en meer in het bijzonder straathoekwerk, gaat vaak gepaard met een hulprelatie, in feite ongelijk, die aanleiding kan geven tot reproductie van overheersingsmechanismen. Begrijp dat deze mechanismen ook gebaseerd zijn op epistemische logica’s die de manier sturen en oriënteren waarop het “precaire subject”, de “gek”, het “enorme”, enz. zijn – zonder het zelf te willen – overbepaald en beperkt, hebben alle kans om zeer radicaal de praktijken en de problematische sociale relaties die het dagelijks leven van sociaal werk organiseren in twijfel te trekken en die – vaak onbewust – het werk zijn van de sociale arbeidersgroepen zelf . Het zal hier specifiek zijn om dit probleem te beschouwen vanuit de vraag “wat is legitieme kennis? “.

Proberen deze overheersingen tegen te gaan door de epistemologische zekerheden te deconstrueren die de gebruikelijke categorieën van sociale interventie beheersen, lijkt daarom een ​​interessante, zo niet absoluut noodzakelijke weg om te verkennen om uit epistemische onrechtvaardigheid te komen. Door onzekerheid als een kompas te stellen, zouden we dus een stap opzij kunnen doen om, door de codes die ons bekend zijn achter te laten, zowel een woord als een kennis te begrijpen die gewoonlijk als zinloos, onwettig, uitgesloten van de epistemische gemeenschap van de wereld wordt beschouwd. dominant. Door de voorkeur te geven aan nieuwsgierigheid in plaats van categorisering en epistemische delegitimering, zal dit RTP ook een gelegenheid zijn om na te denken over andere vormen van kennis die niet als zodanig worden erkend en systematisch worden gedevalueerd.

Dit thema is een voortzetting van een reflectie die binnen het RTP-systeem (voorheen Denktank Armoede) al was ingezet met Think Tank #25 getiteld “Armoede, ervaring en/of kennis? Kennis en/of macht? en Think Tank #28, “Mijn lijden is politiek!. We stellen in dezelfde lijn voor om deze vraagstelling verder te verdiepen via een theoretisch concept dat we als veelbelovend beschouwen en alle (zelf)kritische lijnen ervan ter discussie te stellen!

Voorbije Re-thinking Poverty & Think Tanks

 • Re-thinking Povery #1 (8 december 2022)
  Cure, corps, care, crève : le « travail social palliatif » en question
 • Think Tank #30 (10 juni 2022)
  DoucheFLUX ferme bientôt ?! Un plan d’action vers la fin du sans-chez-soirisme
 • Think Tank #29 (11 februari 2021)
  Van goede praktijk naar een voorstel voor een sociaal interventiemodel
 • Think Tank #28 (22 januari 2020)
  Mijn lijden is politiek!
 • Think Tank #27 (13 juni 2019)
  Aporofobia, een dubbeltje op z’n kant?
 • Think Tank #26 (5 december 2018)
  Wat is een crisis?
 • Think Tank #25 (3 mei 2018)
  Armoede, ervaring en/of kennis? Kennis en/of macht?
 • Think Tank #24 (14 december 2017)
  “En onze daklozen?”: armoede, een competitie?
 • Think Tank #23 (18 juli 2017)
  Brussel: een armennecropool?
 • Think Tank #22 (28 juni 2017)
  De Samusocial-crisis. Een niet te missen kans?
 • Think Tank #21 (7 februari 2017)
  De Roma: een model voor daklozen?
 • Think Tank #20 (23 juni 2016)
  Plus propres, moins sexy ?
 • Think Tank #19 (28 april 2016)
  Les pauvres aiment-ils les films d’auteur ?
 • Think Tank #18 (12 januari 2016)
  Pour la création du CADQM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Quart-Monde) ? Les enjeux du surendettement dans la grande pauvreté.
 • Think Tank #17 (24 september 2015)
  La bonne distance et/ou la juste proximité avec la personne précarisée ?
 • Think Tank #16 (26 maart 2015)
  Habiter la ville, habiter la rue ? Autour de la notion d’habitant de la rue.
 • Think Tank #15 (10 december 2014)
  Activation versus émancipation : CPAS et DoucheFLUX, même combat ?
 • Think Tank #14 (25 november 2014)
  La pauvreté : honteuse ou politique ?
 • Think Tank #13 (2 oktober 2014)
  Plaidoyer contre le respect des pauvres.
 • Think Tank #12 (27 augustus 2014)
  Comment fonctionne l’exclusion ?
 • Think Tank #11 (11 juni 2014)
  DoucheFLUX mythifie-t-il le pauvre ?
 • Think Tank #10 (14 mei 2014)
  Accompagnement versus autonomie.
 • Think Tank #09 (19 maart 2014)
  L’art de la maraude
 • Think Tank #08 (22 januari 2014)
  Un bénévole précaire est-il un bénévole comme les autres ?
 • Think Tank #07 (18 december 2013)
  Les précaires peuvent-ils être Rock ‘n Roll ?
 • Think Tank #06 (18 november 2013)
  La part active des précaires pour dépasser l’assistance.
 • Think Tank #05 (4 juni 2013)
  Argent, virtuel ou réel ?
 • Think Tank #04 (3 september 2013)
  Les pauvres constituent-ils une classe ?
 • Think Tank #03 (2 juli 2013)
  Les sans-parts chez Jacques Rancière.
 • Think Tank #02 (4 juni 2013)
  Sur le Massachusetts Institute of Technology.
 • Think Tank #01 (7 mei 2013)
  Remue-méninges de départ.